JOTTA ELÄMÄ EI JÄISI ELÄMÄTTÄ

Mielenterveys ei ole itsestään selvyys, kiusaaminen on väkivaltaa ja sosiaalinen ympäristö vaikuttaa elämänhallintaamme. Kannatamme sosiaalista uudistusta, ymmärrystä mielenterveyden ja sosiaalisten yhteisöjen vaikutuksista ihmisen ja ryhmien hyvinvointiin. Teemme työtä, jotta yksilökeskeisestä työmuodoista päästäisiin lähemmäksi todellisuutta, aitoa kohtaamista ja yhtesöllisyyttä. Maailma on meidän, osallisuus kuuluu kaikille, mielenterveyden ja hyvinvoinnin eteen kannattaa tehdä työtä.

Lapset ja nuoret joutuvat väkivallan kohteeksi yleisimmin vertaisryhmissään. Koululaiskyselyistä ja muista tutkimuksista tiedetään, että väkivalta on runsasta lasten ja nuorten keskuudessa. Se on usein ryhmäkäyttäytymistä. Lasten ja nuorten kokema kiusaamisväkivalta sisältää piirteitä kaikista väkivallan muodoista.

Aloita katsomalla videomme. Varoitus, video sisältää kohtia, jotka voivat vaikuttaa tunteisiin voimakkaasti. Tarasow Films Oy.

Kiusaamisväkivaltaa kokeneilla ihmisillä on havaittu psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita, kielteistä minäkuvaa ja pessimististä ajattelua suhteessa omiin kykyihin, toisiin ihmisiin ja tulevaisuuteen. Kiusaamisväkivaltaa kokenut ihminen saattaa oireilla vasta vuosia kiusaamiskokemusten jälkeen. Myös perhe ja lähellä olevat ihmiset kärsivät.